ACTA Kaldenbach

Advies, Communicatie, Training en Auteurswerk

kaldenbach@telfort.nl
www.hanskaldenbach.nl
KvK: 30138399
CRKBO: 597103
 
Foto Piek
Foto Piek

Wat doet Hans Kaldenbach?

1. KORTE LONTJES, MACHOGEDRAG, STRAATCULTUUR
    Trainingen en workshops

Korte lontjes kosten u veel tijd en energie. Macho’s intimideren u. U hebt steeds vaker ‘oeverloze discussies’.
U komt daardoor vaak niet aan lesgeven toe.
In de cursus gooit de acteur al in de eerste minuut rommel op de grond, hij ontkent alles, is brutaal, dreigt, etc. Samen met een acteur laten we zien wat werkt, wat niet werkt, en waardoor dat zo is. U krijgt veel concrete handvatten. U zult ze morgen al gebruiken.
Onze aanpak is motiverend, inspirerend en echt nieuw. In veel gevallen ontvangen de deelnemers een van deze vier boeken.
”Een training waar je concreet veel mee kan.”

2. OMGAAN MET OUDERS
Herkent u dit? Ouders willen vaker meteen aandacht.
Ze eisen dat u onmiddellijk maatregelen neemt. Ze staan vaak blind achter hun kind. Ze zijn dwingend als ze iets willen.
In de cursus komt de acteur zonder afspraak boos de school in, beschuldigt u, en is minachtend. Hij laat u niet uitpraten. In de cursus richten we ons op dit type gedrag en op het gedrag van meer intellectueel dwingende ouders.
Hoe krijgt u aansluiting? Hoe stelt u grenzen? Hoe reageert u op een impulsmail? Wat doet u als ze uw deskundigheid in twijfel trekken? Wat als ze blind achter hun kind blijven staan, ook als u bewijzen hebt? Wat als ze u bedreigen?
Wat zijn uw valkuilen? Waarin bent u kwetsbaar?
Uw dilemma is: alle ouders willen gehoord worden én u bent verantwoordelijk voor uw besluiten op school.
”Vooral de vele hulpzinnen helpen mij enorm”

3. Buurtavonden OMGAAN MET HANGJONGEREN
Hebt u in uw wijk overlast van hangjongeren? Wilt u omwonenden weerbaarder maken? Wilt u ze handvatten geven om effectief korte lontjes aan te spreken op hun gedrag?
Het effect van deze interactieve oefenavonden is groot.
Meestal organiseert de gemeente of een woningcorporatie de locatie, wij komen met een acteur. Samen gaan we oefenen. Ook wijkagenten, jongerenwerkers en buurtpreventie-medewerkers zijn zeer welkom.
Deelnemers ontvangen meestal: Respect, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur.
”Van het begin tot het eind ademloos genoten. Die acteur is écht echt en de tips werken ook nog.”

4. Trainingen rond CULTUURVERSCHILLEN
In een training ‘Interculturele Professionaliteit’ wordt u zich bewust van uw eigen cultuur en van andermans cultuur. U leert er beter rekening mee te houden. Een training kan gericht zijn op de samenwerking van uw medewerkers of het kan gaan om een betere afstemming op uw leerlingen / cliënten.
Deelnemers ontvangen meestal: 'Doe maar gewoon, 99 tips voor het omgaan met Nederlanders'.
”Nog nooit zoveel eye-openers gehad in zo’n korte tijd.”

Hans Kaldenbach verzorgde trainingen:
In het onderwijs: basisscholen, sbo, Entree opleidingen, praktijkonderwijs, vso, vmbo,
havo en vwo, ROC’S en hogescholen. ASG Almere, Ortho Consult, Opvoeddesk Laren,
SWV Nijmegen, SWV Driegang, VO-Haaglanden, Dunamare Academie, OMO, RVKO e.v.a.

Belastingdienst, Raad voor de Kinderbescherming, Leerplichtambtenaren, Gemeenten o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Brandweer, Politieacademie, diverse politiekorpsen, Jongerenwerk.

Achmea, Boskalis, NCOI, Sportorganisaties, SVS, UWV, Woningcorporaties, Huisartsenposten, Verzekeraars.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

naar boven